schenker international

Schenker International är ett globalt logistikföretag som erbjuder en mängd olika tjänster inom transport och logistik. Företaget grundades 1872 i Tyskland och har sedan dess vuxit till att bli en av de största aktörerna inom branschen.

Schenker International erbjuder en mängd olika tjänster inom sjö-, flyg- och landtransporter. Företaget har ett omfattande nätverk av kontor och lager runt om i världen, vilket gör det möjligt för dem att erbjuda sina kunder en hög grad av flexibilitet och anpassning efter deras behov.

En av Schenker Internationals styrkor är deras fokus på innovation och teknologi. Företaget har investerat stora summor i att utveckla nya lösningar och system för att effektivisera sina processer och förbättra kundupplevelsen. Exempelvis har de utvecklat en egen plattform för att hantera globala leveranser, vilket gör det möjligt för kunderna att spåra sina försändelser i realtid.

Schenker International har också ett starkt fokus på hållbarhet och miljö. Företaget arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan genom att investera i mer miljövänliga transportalternativ och genom att optimera sina logistikprocesser för att minska onödig energiförbrukning.

Sammanfattningsvis är Schenker International ett globalt logistikföretag som erbjuder en mängd olika tjänster inom transport och logistik. Företaget har en stark fokus på innovation, teknologi och hållbarhet, vilket gör dem till en attraktiv partner för företag som söker en pålitlig och flexibel logistikpartner.