djl

DJL står for Digitala Järnvägslabben” och är en plattform för digitala modelljärnvägar. Det är ett verktyg som används för att styra och kontrollera modelljärnvägar med hjälp av datorprogram. DJL är ett populärt verktyg bland modelljärnvägsentusiaster och används över hela världen.

En av fördelarna med DJL är att det ger användaren möjlighet att skapa och kontrollera en modelljärnväg på ett mycket mer avancerat sätt än vad som är möjligt med traditionella styrsystem. Med DJL kan man till exempel skapa realistiska tågtrafiksimuleringar